Prečo to robím?

Volám sa Juraj a skôr, než poviem prečo som tento projekt spustil, musím napísať pár viet. Týchto pár slov venujem našim aktuálnym starostom a primátorom.

~ Za prvé...

Za týmto projektom stojím výlučne ja sám. Nefinancuje ma žiadna politická strana ani hnutie a ani žiadny politici.

~ Za druhé...

Finančne a logisticky to zabezpečujem vo vlastnej réžii a v malej miere ma podporujú aj ľudia, ktorým záleží na tom, aby bola komunálna politika transparentná a korektná.

~ Za tretie...

Projekt nie je namierený proti starostom ani primátorom. Verím, že byť prvým občanom obce alebo mesta nie je ľahké, ale tak ako všade, aj medzi Vami sa nájdu čierne ovce, ktoré si túto "službu ľuďom" zamenili za "službu pre seba".

~ A teraz už k veci...

Ako občan si myslím, že s "Veľkou politikou" robiť veľmi veľké zmeny nemôžeme. Ale ak začneme od najnižších priečok, verím, že to pôjde. Nedávno sme tu mali komunálne voľby a zvolili sme si svojich zástupcov za starostov a poslancov, prípadne primátorov. Všetci mali plné ústa sľubov, plánov a ich letáky boli plné ich dobre premysleným programom a pod. A my všetci sme si zvolili.
Vo chvíli, keď píšem tieto riadky, už ubehlo odvtedy nielen obligátnych 100 dní, ale presne 204 dní (k 1.6.2019)

A čo sme sa dozvedeli?
Zhrniem to do jediného dôvodu prečo to robím a do 2 dôvodov proti čomu som :


  • Chcem, aby aj tej najjednoduchší občan vedel jasne a zrozumiteľne zistiť, koľko jeho starosta alebo primátor mesačne zarába.
  • "V zmysle Zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorý sa vypočíta ako súčin priemernej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok 2018 a koeficientu určeného v § 4 ods. 1 uvedeného zákona, čo je 1,83 násobok, čo predstavuje základný plat starostu zvýšený o 60 % v zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov." - toto je formulácia, ktorú sa dozviete zo zápisníce zo zasadania OZ, kde prejednávali "Určenie platu starostu". Ja som iba previedol toto textové monštrum do reálnych čísel.
  • Som proti tomu, aby novozvolený starosta (primátor) mal možnosť navýšenia platu poslancami od nástupu do funkcie!
  • Aj Vám keď nastúpite do novej práce okamžite navýšia plat až do výšky 60%? Najprv musíte ukázať, že tú prácu viete a chcete robiť, a ak budete mať výsledky a budú s Vami spokojní, tak až vtedy môžete pomýšľať na zvýšenie platu. POZOR - tu sa bavíme o minimálne 1672 € v hrubom mesačne,čo je najnižší základný plat starostov (do 500 obyv.)Všetky hodnoty sú brutto a sú zaokruhľované. Preto môže nastať nepatrný rozdiel medzi uvádzanými a skutočnými hodnotami. Údaje sú aktualizované k dátumu odpovede doručenej od povinnej osoby.
V prípade, že nájdete chybu prosím kontaktujte ma na info@platstarostu.sk.

AUTOR
DarkStudio

CREATED BY
Cverna - Tvorba web stránok a informačných systémovZOZNAM PODPOROVATEĽOV:

Prispieť na činnosť môžete:

ALEBO NA ÚČET V SLSP

SK91 0900 0000 0003 1212 0503

Do poznámky uveďte Vaše meno napr. Adam P.